Có, W88 cung cấp quyền truy cập vào Câu lạc bộ VIP của mình cho những người chơi mà họ cảm thấy xứng đáng được đối xử đặc biệt. Với bốn cấp độ mang lại nhiều lợi ích, đây là một câu lạc bộ bạn muốn tham gia.